ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Want Cümleleri


want cümleleri | want soru cümleleriİngilizcenin günlük hayatta sık kullanılan fiillerinden olan "want", mastar haliyle "to want" Türkçede "istemek" anlamına gelir. "Want" fiili ardından "to" ile kullanılır ki, bu da isteme eylemine ilişkin diğer fiile bağlanır. Bu fiilin ikinci bir kullanım şekli de "want" ile "to" arasına diğer bir şahıs gelmesidir; o takdirde o şahsın bir şey yapması istenir.
Aşağıda want cümleleri ile ilgili örnekleri bulacaksınız:

I do not want this. --> Ben bunu istemiyorum.

I want to marry you. --> Seninle evlenmek istiyorum.

We want a better service. --> Daha iyi bir hizmet istiyoruz.

What do you want from me? --> Benden ne istiyorsun?

I don't mind whatever you want. --> Sen her ne istiyorsan, beni ilgilendirmiyor.

And what more do you want? --> Ve daha fazla ne istiyorsun?

I don't want to call him up. --> Onu telefonla aramak istemiyorum.

Do you really want to know? --> Gerçekten bilmek istiyor musun?

Do you want to come back or hide away? --> Geri gelmek mi, kaçıp saklanmak mı istiyorsun?

Don't you want to know why? --> Nedenini bilmek istemiyor musun?

He did not want to be alone. --> O, yalnız kalmak istemedi.

I don't really want to go, but I have to. --> Gerçekten gitmek istemiyorum, ama mecburum.

I never want to see you again! --> Seni bir daha (yine) asla görmek istemiyorum.
I don't want anything to do with you any more! Onunla artık hiçbir şey yapmak istemiyorum.

I don't want to cause any disturbance. --> Hiçbir rahatsızlığa sebebiyet vermek istemiyorum.

I want to get up early. --> Erken kalkmak istiyorum.

I want to help you. --> Size yardım etmek istiyorum.

I want to read my book in peace. --> Kitabımı huzur içerisinde okumak istiyorum.

I want to run my own life. --> Kendi hayatımı yaşamak istiyorum.

I want you to notice when I'm not around. --> Ben etrafta yokken senin farkında olmanı istiyorum.

I want you to listen to me. --> Beni dinlemeni istiyorum.

I want you to help me. --> Senin bana yardım etmeni istiyorum.

I want Ayşe to understand my love. --> Ayşe'nin benim aşkımı anlamasını istiyorum.

I want her to study harder. --> Onun daha sıkı çalışmasını istiyorum.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Görüş Cümleleri


Fiş cümleleri


Have Got Cümleleri


Ünsüz Yumuşaması Cümleleri


And Cümleleri


Use Cümleleri


Kişileştirme Cümleleri


Kıyaslama Cümleleri


Gerçek Anlam Cümleleri


Kısa Sevgi Cümleleri


Kitap Cümleleri


After Before Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.